A+ A A-

Szókincs

Az alábbiakban néhány érdekes adatot olvashatsz az átlagos magyar szókincsről. Értelemszerűen, a passzív szókincs minden esetben nagyobb, mint az aktív. Továbbá írók és költők esetében a műveikben felhasznált szókészlet korántsem fedi a teljes aktív szókincsüket.

3.000–5.000: Ennyi szóból áll az átlagember aktív szókincse.
5.000– 10.000: Az átlag magyar ember passzív szókincse.
25.000-30.000: Egy átlag magyar értelmiségi aktív szókincse.
50.000-60.000: Egy művelt magyar passzív szókincse.
85.000-100.000: Kb. ennyi mai magyar szót tartanak számon.

23.000 felett: Petőfi Sándor verseiből kimutatható szókincse.
25.000 felett: Arany János műveiben felhasznált szókincse (becsült érték).
40.000-45.000: Jókai Mór műveiben felhasznált szókincse (becsült érték).
750–800.000: Az 1772 és 2000 közötti időszak magyarul publikált szókészlete, amelynek szűréséből A magyar nyelv nagyszótára anyagát összeállítják.
1.000.000: A magyar nyelvben kb. ennyi szó van (javarészt elavult vagy nagyon speciális szavak).

42.000-43.000: Rita Horseyes (Branyiczky Rita) eddig publikált műveiben (versek, novellák és más prózai írások, regény) felhasznált szókincse (becsült érték).

És Te? Mit mondanál?